Felelős műszaki vezetés

Az építési munkák megkezdéséhez önnek meg kell neveznie egy névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetőt.

 

A kivitelező által foglalkoztatott felelős műszaki vezető felel a munkálatok szakszerűségéért, azaz hogy az építmény az építési és a kivitelezési terveknek megfelelően valósul meg, megtartják az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírásokat. Amikor megbízást adunk ki az egyes szakmunkák elvégzésére, saját érdekünkben figyelnünk kell arra is (és ténylegesen le is kell ellenőrizni, még ha ez kellemetlen és bizalmatlanságnak is tűnik), hogy a szükséges építési szakmunkákat is csak az végezze, aki az előírt szakmai feltételekkel rendelkezik.
Felelős műszaki vezető nélkül – a munka jellegének megfelelő – szakmunkás képesítéssel rendelkező személy csak a lakóépületek teherhordó szerkezeteit nem érintő javító, karbantartó, felújító tevékenységet végezhet.

 

Akinek az építőipari kivitelezés nem szerepel a tevékenységi körében, illetőleg magánszemély, felelős műszaki vezető irányítása mellett is csak saját céljára végezhet építési munkát (házilagos kivitelezés).

 

Az építtető az építési-szerelési munka szakszerűségének folyamatos figyelemmel kísérésére, ellenőrzésére helyszíni képviselőjeként építési műszaki ellenőrt bízhat meg. Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet több kivitelező végezte, az építtető, vagy annak helyszíni megbízottja köteles gondoskodni arról, hogy az összes felelős műszaki vezetői nyilatkozat – a használatbavételi engedélyezési eljárás során – az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon.

 

Cégünk rendelkezik a jogszabályokban meghatározott feltételeknek eleget tevő felelős műszaki vezetővel.

 

Az építőanyag-telep nyitva tartása
Térképes útbaigazító
Székhely:
2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 8.


Építőanyagtelep:
2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 27.